I Fontænehuset holder vi hver mandag Uddannelse- og Arbejdsmarkedsgruppe for alle medlemmer, som har lyst. Her kan medlemmer fortælle om deres joberfaringer, og arbejde med mål og drømme i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelse. Vi gennemgår indhold og lovgivning omkring eksempelvis flexjob, job med løntilskud mm. 

Nogle gange årligt afholder vi en UA-middag for medlemmer, der er i arbejde eller ønsker at komme i arbejde/uddannelse.

Ud over overgangsarbejde vil Fontænehuset også gerne være behjælpelig i forhold til skåne- og flexjobs, arbejdsoptræning og uddannelsesforløb. Det kan bl.a. dreje sig om samarbejde med socialforvaltning, arbejdsgiver samt støtte og opfølgning på arbejdspladsen.

Der er mange muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet via Fontænehuset.

Et af formålene med at komme i huset er bl.a., at du får mulighed for at genopbygge en selvstændig tilværelse. Dette sker gennem en gradvis genoptræning såvel arbejds- og uddannelsesmæssigt som socialt. Ved at udføre meningsfuldt arbejde og være sammen med andre, øger du din selvtillid, selvværdsfølelse og evne til at tage ansvar.

Ethvert medlem i Fontænehuset har ret til at få det, vi kalder et overgangsarbejde. Overgangsarbejde er typisk et deltidsjob på 3-15 timer ugentligt og strækker sig over en periode på 6-9 måneder. Her er der mulighed for, at du kan afprøve dine arbejdsmæssige færdigheder på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Inden du begynder på arbejdet, har en medarbejder fra Fontænehuset sammen med arbejdspladsen gennemprøvet og vurderet, om arbejdet er egnet. Medarbejderen holder tæt kontakt med både dig og arbejdspladsen under hele forløbet. I tilfælde af sygdom vil et andet medlem eller en medarbejder træde til som vikar. I reglen betaler arbejdsgiveren fagets mindsteløn.

Efter 6-9 måneder overtages arbejdet af et andet medlem fra Fontænehuset, så flest mulige af husets medlemmer får mulighed for at afprøve sig selv på en arbejdsplads på normale vilkår.

Forslag til denne type af jobs kan f.eks. være lagerarbejde, kontorarbejde, rengøringsarbejde, altmuligmand o.l. Vi har pt. et OA havemandsjob på misbrugscentret i Frederikshavn

Kommer du på arbejdsmarkedet eller påbegynder en uddannelse, har du fortsat mulighed for at benytte Fontænehuset og vores fritidsprogram.