MIKAEL SANDST JENSEN

Mikael Sandst Jensen

 

Leder Pr. 1-1-2016

 

Ansat som medarbejder pr. 01.12.10

Uddannet ergoterapeut i 2007, har indtil ansættelse i

Fontænehuset arbejdet som støtte-kontaktperson ved

socialpsykiatrien i Hjørring kommune.

Har i en årrække arbejdet som telegrafist i søværnet, med

tjeneste på div. skibe og radiostationer rundt omkring i Europa

og USA.

Tog en klinisk vejlederuddannelse i Dec. 2011 med henblik på at

modtage ergoterapeutstuderende i Fontænehuset

Frederikshavn.

LISBETH TREND POULSEN

Lisbeth Trend Poulsen

 

Medarbejder

 

Ansat pr. 01.03.14

 

Uddannet ergoterapeut i Januar 2014, hvor den sidste praktik

var i Fontænehuset Frederikshavn.

Har tidligere været ansat som daglig leder i en frisørsalon i

Aalborg, men valgte i 2008 at tage HF og Ergoterapeutisk

Uddannelse.
 

Betina Kyed Christensen

Betina Kyed Christensen

Medarbejder

Ansat pr. 15.09.16

 

Betina er uddannet ergoterapeut i 2015 På UCN, Aalborg

 

Før det var hun i praktik i huset i 10 uger og ansat som vikar i 1 år


 

Morten Løvig

Morten Løvig

Medarbejder

Ansat pr. 19/6 - 2017

Uddannet i socialpædagogik i 2015.

Perioden 2009-2012: Kompetencegivende uddannelse i pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser.

Tidligere beskæftigelse:

2009-2015: Botilbud for personer med psykiske lidelser, herunder domsanbragte.

2002-2004: Bofællesskab for psykisk/fysisk hæmmede personer.

Øvrig beskæftigelse: Pladesmed, mekaniker, Chauffør, Lagermedarbejder